Privacy Statement

Privacy Statement CID-Portal.nl

CID-portal.nl  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de dienst ( lid worden van de CID) en facturering (het lidmaatschapsgeld) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming.

CID-portal zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw dienst, te weten het CID UNESCO Secretariaat, om lid te worden  en lid te zijn van het CID.

Zonder aangeven van u NAW gegevens en e-mailadres kunnen wij niet overgaan tot de dienst, namelijk lid worden van de CID UNESCO.  Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld aan een boekhouding en opname in een wereldwijd database van de CID Unesco.  Voor de privacy statement van de CID UNESCO en vragen kunt u een e-mail sturen naar  [email protected] 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Gegevens van leden die opzeggen worden, meteen na opzegging, uit ons electronisch bestand gehaald. Gegevens blijven in onze opslag zolang u lid blijft.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de computer. CID-portal gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij CID-Portal geen cookies ontvangt.

Wij informeren u hierbij over uw recht om een klacht in te dienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook heeft u het recht  om uw toestemming weer in te trekken. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur een e-mail naar [email protected]

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van CID-Portal.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval van wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vind u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright CID-Portal.nl   2020